Rooster Centraal Schriftelijk Eindexamen 2021 3e tijdvak

 

                               

VWO

Begintijd 13.30 u

HAVO

Begintijd 13.30 u

Mavo

Begintijd 13.30 u

 

 

 

 

Dinsdag  6 juli


9.00 Nederlands / Latijn

Natuurkunde

Scheikunde

Geschiedenis

9.00 Nederlands / Kunst

Scheikunde

Biologie

Geschiedenis

9.00 Nederlands

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Woensdag 7 juli


9.00  Grieks / Wiskunde B

Wiskunde A

Biologie

Maatschappijwetenschappen

Bedrijfseconomie


9.00 Economie

Wiskunde A

Natuurkunde

Aardrijkskunde

9.00 Wiskunde

Biologie

Maatschappijkunde

Donderdag 8 juli

9.00  Economie / Kunst

Frans

Engels

Aardrijkskunde


9.00 Wiskunde B

Frans

Engels

Maatschappijwetenschappen

Bedrijfseconomie


9.00 Economie

Frans

Engels

Vrijdag 9 juli

Duits

Spaans

Duits

Spaans

9.00 Spaans

Duits

 

 

 

 

Donderdag 15 juli

Uitslag 3e tijdvak

Uitslag 3e tijdvak

Uitslag 3e tijdvak

Woensdag 7 juli

Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking